TCQ

L'ITeC organitza cursos presencials i no presencials per facilitar l'aprenentatge de les seves aplicacions informàtiques.
S'adrecen a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l'ús i les prestacions d'aquestes eines informáticas.e aprèn a importar, exportar i tractar amb mesuraments en TCQ de les principals plataformes BIM.

Metodologia.

Per tal de facilitar el procés d'aprenentatge, cada curs està dividit en temes de contingut breu i la majoria de temes consten d'un vídeo explicatiu. Es facilitarà informació complementària mitjançant documentació i a la fi de curs s'haurà de fer un exercici. Els professors fan un seguiment personalitzat per a cada alumne.

Pels alumnes de qualsevol curs de TCQ excepte TCQ Pressupostos, és recomanable tenir coneixements previs de pressupostos de TCQ.

Certificat.

Tots els estudiants que finalitzin el curs rebran un certificat acreditatiu.